Bismillahirahmannirohhim
(Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Pemurah)

Sunday, 20 November 2016

DASAR EKONOMI BARU

DASAR EKONOMI
Dasar ekonomi adalah program pembangunan negara yang berasaskan Rukun Negara.
Dasar Ekonomi Baru
·        1970-1990 (20 tahun)
·        Merupakan Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) Pertama
·        Merupakan Rancangan Malaysia Ke (RMK)-2 hingga 5
·        Mempunyai 2 matlamat utama:-
o   Basmi kemiskinan
o   Susun semula masyarakat

·        Faktor Kemiskinan:-
o   Bencana alam; penyakit & kerosakan tanaman
o   Kejatuhan harga barang & kemelesetan ekonomi dunia pada waktu itu
o   Isi rumah terlalu besar
o   Kewujudan orang tengah
o   Kekurangan input
o   Corak pertanian tradisional, faktor sosial & budaya

·        Kaedah Basmi Kemiskinan dan Susun Semula Masyarakat melalui Dasar Ekonomi Baru:-
o   Mewujudkan peluang pekerjaan
o   Menambah daya pengeluaran pendapatan
o   Memodenkan kehidupan luar Bandar
o   Mewujudkan MPPB (Masyarakat Perindustrian & Perdagangan Bumiputera)
o   Mewujudkan pekerjaan yang menggabungkan kaum
o   Membaiki taraf & kualiti hidup rakyat

Era Dasar Ekonomi Baru ini telah memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum dan wilayah. Melalui Dasar Ekonomi Baru ini, ia telah mempertingkatkan penglibatan kaum Bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan.

No comments:

Post a Comment